Hvad er Katalyse?

Katalyse er en konsulent­virksomhed indenfor

  • udvik­ling af IT-systemer og
  • opstart og ledelse af IT-projekter
Vore specialer indenfor disse områder er
  • udarbejdelse af kravspecifikationer
  • bruger­grænse­flader
Herudover har vi betydelig erfaring indenfor objektorienteret systemudvikling, herunder Java-programmering og brug af UML-, HTML- og XML-teknologier.

Katalyse hjælper klienterne

  • gennem råd­giv­ning eller spar­ring,
  • ved egent­lig udførende assistance eller
  • ved at afholde kurser.

Katalyse blev etableret i 1992 af rådgivende datalog Jan Chr Clausen.

Hvad kan Katalyse?

Katalyse hjælper både private virksomheder og offentlige organi­sationer med

  • at plan­lægge og gennem­føre IT-projekter
  • at indføre tidsvarende, brugs-orienterede metoder og teknikker til systemudvikling
  • at vurdere igangværende projekter

Katalyse har særlig viden om og erfaring i

Katalyse har igennem årene løst opgaver for blandt andre LO, Novo-Nordisk, KMD, Forsvaret, CSC, DLG, Post Danmark, Intellix og MatchWork.